华米Amazfit GTR 钢铁侠系列限量版开启预定

2019年10月29日 ,华米科技经由过程官方微博公布Amazfit GTR钢铁侠系列限量版的正式开启预定 。Amazfit GTR钢铁侠系列限量版在手表外不雅、配件 、和包装上深度定制 ,融入钢铁侠主题元素,售价1399元,双11预定得手价 1299 元 ,天猫Amazfit旗舰店本日起开启预定,将于11月11日限量开售 。

Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版是华米科技继 Amazfit 智妙手表 2 复仇者同盟系列限量版后的第二款漫威联名定制手表,在延续 Amazfit GTR 时尚典雅的造型根本上 ,对工艺进行改革。作为复仇者同盟中最具代表性的英雄,钢铁侠红色金属装甲的形象深切人心,Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版采取金色的不锈钢表身 ,辅以黑色陶瓷表圈和红色硅胶表带搭配,还原了钢铁侠最经典的配色,质感光鲜 ,实现科技与美学的完善融会的同时,也是对钢铁侠的一次致敬。

Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版深度融会了钢铁侠元素进行定制,从表盘到表身再到包装的整体设计 ,重视每处细节的显现 。钢铁侠专属定制表盘矫捷活泼 ,富有科技感 ;印有战甲纹理图案的红色表带细腻贴肤,还原最好手感。不但如斯,手表包装内更有定制金属记念币 ,每块记念币上都有自力编号,让 Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版更具保藏和记念意义。

Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版搭载了一块 1.39 英寸 AMOLED 视网膜级高清炫彩年夜屏,而且插手了全天候显示功能 ,无需抬腕亮屏,便可以随时随地显示表盘信息 。值得一提的是,Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版延续了产物一向的续航优势 ,经由过程采取进步前辈的低功耗芯片和深切底层的功耗治理及优化,让手表在平常利用模式下具有 24 天超长续航,在根本手表模式下更是具有 74 天的待机时候。即便在 GPS 延续工作场景下 ,Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版也能够利用 40 小时。

除此以外,Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版的防水品级到达 5ATM,内置高精度 GPS 定位系统 ,撑持包罗健走 、泅水、爬山、滑雪等 12 种专业活动模式 ,供给周全并丰硕的活动数据,穿山越海,拓展利用场景 。

健康方面 ,Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版搭载 BioTracker PPG 生物追踪光学传感器,不但可以进行 24 小时不中断高精度的心率监测,还撑持主动甄别心律不齐 ( 含房颤 )  ,为健康供给周全庇护。

Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系列限量版内置 NFC 芯片,可以摹拟门卡,刷地铁公交与门禁门锁 ,而且撑持手机来电 、短信、邮件、日程和社交利用等的信息提示,乃至可以撑持付出宝离线付出,付款时只需要轻抬手段 ,便可以完成扫码付款,省去掏手机 、找零钱的麻烦。

Amazfit GTR 47mm 钢铁侠系利限量版售价 1399 元,双 11 预定得手价 1299 元 ,天猫 Amazfit 旗舰店本日起开启预定 ,并将于 11 月 11 日限量开售,用户可之前往选购,让钢铁侠成为你的腕上专属超等英雄 。

爱博体育下载链接苹果 - 爱博体育在线

【读音】:

2019nián 10yuè 29rì ,huá mǐ kē jì jīng yóu guò chéng guān fāng wēi bó gōng bù Amazfit GTRgāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn de zhèng shì kāi qǐ yù dìng 。Amazfit GTRgāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn zài shǒu biǎo wài bú yǎ 、pèi jiàn 、hé bāo zhuāng shàng shēn dù dìng zhì ,róng rù gāng tiě xiá zhǔ tí yuán sù ,shòu jià 1399yuán ,shuāng 11yù dìng dé shǒu jià 1299 yuán ,tiān māo Amazfitqí jiàn diàn běn rì qǐ kāi qǐ yù dìng ,jiāng yú 11yuè 11rì xiàn liàng kāi shòu 。

Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn shì huá mǐ kē jì jì Amazfit zhì miào shǒu biǎo 2 fù chóu zhě tóng méng xì liè xiàn liàng bǎn hòu de dì èr kuǎn màn wēi lián míng dìng zhì shǒu biǎo ,zài yán xù Amazfit GTR shí shàng diǎn yǎ de zào xíng gēn běn shàng ,duì gōng yì jìn háng gǎi gé 。zuò wéi fù chóu zhě tóng méng zhōng zuì jù dài biǎo xìng de yīng xióng ,gāng tiě xiá hóng sè jīn shǔ zhuāng jiǎ de xíng xiàng shēn qiē rén xīn ,Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn cǎi qǔ jīn sè de bú xiù gāng biǎo shēn ,fǔ yǐ hēi sè táo cí biǎo quān hé hóng sè guī jiāo biǎo dài dā pèi ,hái yuán le gāng tiě xiá zuì jīng diǎn de pèi sè ,zhì gǎn guāng xiān ,shí xiàn kē jì yǔ měi xué de wán shàn róng huì de tóng shí ,yě shì duì gāng tiě xiá de yī cì zhì jìng 。

Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn shēn dù róng huì le gāng tiě xiá yuán sù jìn háng dìng zhì ,cóng biǎo pán dào biǎo shēn zài dào bāo zhuāng de zhěng tǐ shè jì ,zhòng shì měi chù xì jiē de xiǎn xiàn 。gāng tiě xiá zhuān shǔ dìng zhì biǎo pán jiǎo jié huó pō ,fù yǒu kē jì gǎn ;yìn yǒu zhàn jiǎ wén lǐ tú àn de hóng sè biǎo dài xì nì tiē fū ,hái yuán zuì hǎo shǒu gǎn 。bú dàn rú sī ,shǒu biǎo bāo zhuāng nèi gèng yǒu dìng zhì jīn shǔ jì niàn bì ,měi kuài jì niàn bì shàng dōu yǒu zì lì biān hào ,ràng Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn gèng jù bǎo cáng hé jì niàn yì yì 。

Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn dā zǎi le yī kuài 1.39 yīng cùn AMOLED shì wǎng mó jí gāo qīng xuàn cǎi nián yè píng ,ér qiě chā shǒu le quán tiān hòu xiǎn shì gōng néng ,wú xū tái wàn liàng píng ,biàn kě yǐ suí shí suí dì xiǎn shì biǎo pán xìn xī 。zhí dé yī tí de shì ,Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn yán xù le chǎn wù yī xiàng de xù háng yōu shì ,jīng yóu guò chéng cǎi qǔ jìn bù qián bèi de dī gōng hào xīn piàn hé shēn qiē dǐ céng de gōng hào zhì lǐ jí yōu huà ,ràng shǒu biǎo zài píng cháng lì yòng mó shì xià jù yǒu 24 tiān chāo zhǎng xù háng ,zài gēn běn shǒu biǎo mó shì xià gèng shì jù yǒu 74 tiān de dài jī shí hòu 。jí biàn zài GPS yán xù gōng zuò chǎng jǐng xià ,Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn yě néng gòu lì yòng 40 xiǎo shí 。

chú cǐ yǐ wài ,Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn de fáng shuǐ pǐn jí dào dá 5ATM,nèi zhì gāo jīng dù GPS dìng wèi xì tǒng ,chēng chí bāo luó jiàn zǒu 、qiú shuǐ 、pá shān 、huá xuě děng 12 zhǒng zhuān yè huó dòng mó shì ,gòng gěi zhōu quán bìng fēng shuò de huó dòng shù jù ,chuān shān yuè hǎi ,tuò zhǎn lì yòng chǎng jǐng 。

jiàn kāng fāng miàn ,Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn dā zǎi BioTracker PPG shēng wù zhuī zōng guāng xué chuán gǎn qì ,bú dàn kě yǐ jìn háng 24 xiǎo shí bú zhōng duàn gāo jīng dù de xīn lǜ jiān cè ,hái chēng chí zhǔ dòng zhēn bié xīn lǜ bú qí ( hán fáng chàn ) ,wéi jiàn kāng gòng gěi zhōu quán bì hù 。

Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì liè xiàn liàng bǎn nèi zhì NFC xīn piàn ,kě yǐ mó nǐ mén kǎ ,shuā dì tiě gōng jiāo yǔ mén jìn mén suǒ ,ér qiě chēng chí shǒu jī lái diàn 、duǎn xìn 、yóu jiàn 、rì chéng hé shè jiāo lì yòng děng de xìn xī tí shì ,nǎi zhì kě yǐ chēng chí fù chū bǎo lí xiàn fù chū ,fù kuǎn shí zhī xū yào qīng tái shǒu duàn ,biàn kě yǐ wán chéng sǎo mǎ fù kuǎn ,shěng qù tāo shǒu jī 、zhǎo líng qián de má fán 。

Amazfit GTR 47mm gāng tiě xiá xì lì xiàn liàng bǎn shòu jià 1399 yuán ,shuāng 11 yù dìng dé shǒu jià 1299 yuán ,tiān māo Amazfit qí jiàn diàn běn rì qǐ kāi qǐ yù dìng ,bìng jiāng yú 11 yuè 11 rì xiàn liàng kāi shòu ,yòng hù kě zhī qián wǎng xuǎn gòu ,ràng gāng tiě xiá chéng wéi nǐ de wàn shàng zhuān shǔ chāo děng yīng xióng 。

上一篇:金秋新婚季 腕间永相随  宝齐莱祝有恋人终成眷属

发表评论